İTHALAT & İHRACAT

İthalat: Yabancı bir ülkeden mal ve hizmet alınması işlemine ithalat denir. İthalat kısaca dış alım demektir.
İhracat: kişi ve kuruluşlarca üretilen mal ve hizmetlerin yurtdışına satılmasıdır. İhracat kısaca dışsatım demektir.
İthalat için Hizmetlerimiz
Pazar Analizi: Türkiye’de ithalat yapmayı düşünen kişi veya şirketler öncelikle yerli pazarın incelenmesi, rakip malların pazardaki yerini, kalitesini, fiyatlarını, ambalajlarını incelemesi, mevcut alıcılar ve rakipler hakkında gerekli bilgileri toplaması gerekir. Bu pazar araştırmasına bağlı olarak ithal eşyanın yurda girişi sırasında maliyetinin ne olacağı hesaplanmalıdır. İşletme sahiplerinin işletmenin kendisi için gerek duyacağı teçhizatlarını düşük maliyet ve yüksek kaliteyle nasıl ithalatının yapılacağının araştırılması ATASAA GROUP bünyesinde titizlikle yapılmaktadır.
İthalatı Yapılacak Eşyanın Belirlenmesi: Öncelikle ithal edilecek eşyanın özellikleri aracılığıyla isminin belirlenmesi önemlidir. Bu işlem, eşyanın gümrükte doğru vazifelendirilmesinde yardımcı olacaktır. Bundan sonra eşyanın tüm aşamalarının rahatça takip edilebilmesini sağlayan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarasının belirlenmesi gerekir.
Yasaklar, Kontroller ve İzinler: Eşyanın yurda girişi sırasında ve sonrasında tabi tutulacağı yasaklar, kontroller vs. bu alanda ön hazırlık yapmak önemlidir.
Gümrük vergisi: Eşyaya uygulanacak gümrük vergisi elektronik ortamlardan öğrenilebilir.
Nakliye, Ambalaj, Etiketleme: Eşyanın niteliğine göre doğru nakliye türü seçilmeli, dağıtım zincirinde güvenli olacağı ambalaj kullanılmalı, etiketleme açık ve anlaşılır olmalıdır.
Bu aşamalardan sonra ATASAA GROUP potansiyel satıcılar ile alıcılar arasında anlaşmalar sonucu malın en doğru şekilde ithalatını sağlayacaktır.
İhracat için Hizmetlerimiz
İhracat İş Planı: İhracata başlamadan önce iyi bir ihracat iş planına gerek duyulur. Bu planda potansiyel sahibi ürünler, hedef pazar bilgileri, satış taktikleri belirlenir.
Hedef Pazar Seçimi: Hedef pazarların, sosyal, ekonomik ve politik yapıları, coğrafi konumları, sektörün endüstriyel yapısı, teknolojik gelişme durumu araştırılır. Bu araştırmalar için ATASAA GROUP bünyesinde profesyonel bir ekip çalışmaktadır.
Hedef Ürünün Belirlenmesi: Ürün, ithalatçıdan gelen talepler sonucunda ya da ihracatçının tercihleri sonrasında belirlenebilir.